CoolCheck – діагностика та моніторинг стану охолоджуючої рідини

Контролюйте стан систем охолодження свого обладнання, проводячи регулярне тестування охолоджуючої рідини, і скорочуйте витрати на обслуговування, виявляючи несправності на ранній стадії!

Ефективна робота систем охолодження – це скорочення витрат на обслуговування.

Використовуючи систему діагностики CoolCheck, можна постійно контролювати стан системи охолодження і виявляти виникнення несправностей на ранній стадії, тому проводячи регулярний моніторинг працюючих охолоджуючих рідин можна на ранніх стадіях визначити потенційну загрозу аварійної поломки устаткування, і заздалегідь вжити необхідних заходів щодо її запобігання.Системи охолодження грають визначну роль у забезпеченні низької витрати палива і високої ефективності роботи двигуна внутрішнього згоряння.

Усуньте несправності в системі охолодження і зберігайте гроші!

Несправності у системах охолодження спричиняють майже 40% усіх поломок транспортних засобів. Майже половина несправностей не виникне, якщо система охолодження добре функціонує.

Занадто низька або занадто висока температура охолоджуючої рідини або двигуна є причинами несправностей. У більшості випадків причиною несправності системи охолодження є неправильно вибрана, неякісна або застаріла охолоджуюча рідина.

Користуючись нашими послугами, небажані несправності можна виявити на ранній стадії. Ми забезпечуємо:

  • визначити загрозу аварійної поломки на ранніх стадіях її розвитку
  • знайти приховані пошкодження в обладнанні та виявити порушення в його експлуатації
  • скоротити або виключити час простою обладнання
  • скоротити витрати на технічне обслуговування обладнання
  • оптимізувати тех. обслуговування
  • оптимізувати інтервали заміни охолоджуючих рідин, щоб збільшити ресурс обладнання

 

Робота системи діагностики CoolCheck

Як працює система діагностики охолоджуючої рідини?

Ми отримуємо надзвичайно корисну інформацію про стан охолоджуючої рідини та відповідної системи за завдяки результатам фізико-хімічних випробувань охолоджуючої рідини.

Грунтуючись на цій інформації, ми робимо висновки про коректну або незадовільну експлуатацію обладнання і правильний або неправильний вибір охолоджуючої рідини. Фізико-хімічні параметри охолоджуючої рідини постійно змінюються внаслідок природного зносу, при цьому вони можуть додатково змінюватися або погіршуватись через невідповідне використання системи і наявність забруднюючих речовин в охолоджуючій рідині.

Завдяки цьому аналізу ми підвищуємо ефективність технічного обслуговування. Постійний моніторинг параметрів охолоджуючої рідини значно полегшує оцінку результатів випробувань.

Складна процедураза за 4 простих кроки

Відбір проб

Візьміть пробу зі свого обладнання!

Процедура відбору проб вказана на зворотному боці бланка «Відбір проб ». Будь-ласка, дотримуйтесь даної інструкції. Це дозволить отримати достовірні результати випробувань зразків мастильних матеріалів.

Відправлення проб

Зафіксуйте дані проб, і відправте їх нам!

Після відбору проб, будь ласка, заповніть супровідний бланк «Відбору проб». Помістіть колбу зі зразком відпрацьованого масла і заповнений супровідний бланк у спеціальний картонний контейнер. Надішліть пробу в лабораторію MOL-LUB WearCheck.

Аналіз

Фізико-хімічні випробування проб будуть виконуватися в нашій лабораторії MOL WearCheck, оснащеній спеціальними вимірювальними приладами

Параметри випробувань будуть змінюватися для кожного типу охолождуючої рідини. Натисніть тут для отримання більш докладної інформації!

Експертний висновок

Наші експерти в галузі трибології проаналізують результати випробувань.

Результати випробувань оформлюються протягом 72 годин. Готовий звіт з результатами випробувань надається клієнту по електронній пошті.

Звіт про випробування WearCheck містить усі дані, які були отримані безпосередньо в ході самих випробувань,а також їх інтерпретацію та висновки нашого експерта. Якщо для будь-якого обладнання було проведено більше одного випробування, то в останньому звіті будуть зазначені результати всіх попередніх тестів. Це дозволяє легко побачити динаміку змін стану обладнання і працюючого в ньому охолоджуючої рідини .Аналіз достатньої кількості проб також дозволяє зробити таки загальні висновки, як необхідність зміни порядку технічного обслуговування, пошуку інших постачальників запасних частин, тощо.

Випробування

Загальна перевірка та
визначення терміну служби

Зовнішній вигляд надає цінну інформацію про забруднення охолоджуючої рідини і виявляє небажані хімічні процеси, які мали місце раніше.

Запах, в першу чергу, надає корисну інформацію про забруднення, наявні в охолоджуючій рідині, і можливий попередній перегрів системи.

Здатність до нейтралізації кислот або залишкова лужність пропорційна потенційному терміну служби мастильного матеріалу .

Показник заломлення тісно взаємопов'язаний з концентрацією гліколю, критичного параметру для охолоджуючих рідин.

Температура кристалізації і температура кипіння надають пряму інформацію про температурні межі застосування охолоджуючої рідини.

Електропровідність допомагає експерту сформувати правильний висновок при оцінці стану охолоджуючої рідини і системи охолодження, яка, в іншому випадку, може перебувати під впливом інших параметрів.

Випробування на пошкодження внаслідок корозії і кавітації

Зменшення вмісту нітритів та нітратів вказує на виснаження основних інгібіторів корозії в охолоджуючій рідині.

Якщо концентрація хімічних елементів в присадках знижується до неприйнятного рівня, це вказує на можливі хімічні та механічні порушення в системі охолодження і охолоджувальній системі.

Визначення можливих невідповідностей в технічному обслуговуванні

Занадто висока концентрація хімічних елементів свідчить про присутність солей, що підвищують жорсткість води і вказує на використання води неналежної якості.

Підвищений вміст хлоридів, сульфатів і фосфору свідчить про неналежне очищення системи охолодження, що може призвести до заподіяння шкоди.

Випробування на наявність корозії і зносу в системах охолодження і таких основних охолоджувальних пристроях, як двигуни та складові частини – охолоджувачі системи рециркуляції вихлопних газів, повітряні охолоджувачі, турбонагнітачі та головна передача/коробка передач

Якщо в охолоджуючій рідині спостерігається підвищена концентрація хімічних елементів, що входять до складу металевих конструкційних матеріалів в системі охолодження та охолоджувальному обладнанні, це означає, що відбувається нерегулярний процес корозії.

Лабораторія CoolCheck

Починаючи з 1997 року, лабораторія MOL WearCheck є членом WearCheck International, до складу якої входять великі лабораторії на чотирьох континентах. Її члени регулярно обмінюються досвідом і знаннями, таким чином забезпечуючи безперервний розвиток і оновлення компетенції наших фахівців.

Корисні посилання

Запитайте наших експертів!
Олег Домбровський

Начальник Технічного Відділу
Спеціалізація: моторні масла, індустріальні масла, мастила, автохімія

ODombrovskiy@mol-ukraine.com.ua
Ви зацікавилися?

×